Hos oss hittar du den kompetens och utrustning som krävs för en lyckad täckdikning, oavsett om det gäller fält eller tomt. Varje år installerar vi hundratals kilometer dräneringsrör i olika projekt. Arbetet utförs med hjälp av modern utrustning, bl.a. en gps-utrustad kedjegrävare. Täckdikningen sköts smidigt med vårt paketerbjudande, som omfattar allt från rör, brunnar och dräneringsgrus.

Vi erbjuder också sanering och reparation av täckdikning, samt rörläggningsarbeten för både vatten och avlopp.

Vår långa erfarenhet och yrkeskunskap gör att vi kan utföra dräneringsarbetet effektivt och med hög kvalitet.

Täckdikning av fält

Dränering är ett bra sätt att få torkningen av fälten i ordning med en gång. Dessutom kan man med hjälp av täckdiken öka fältets odlingsbara yta, eftersom de inte begränsar fältets användingsområde på samma sätt som öppna diken. Jordbruksdränering för lantbrukare är ett av våra specialitetsområden. I nästan 30 års tid har vi hjälpt jordbrukare att öka tillväxten på sina fält.

Dränering av  tomter

Dräneringsarbetet för tomter utförs vanligtvis i samband med byggnadsarbetet, när grunden läggs. Ibland behöver ändå dräneringen förbättras i sett senare skede. Detta kan till exempel förorsakas av för mycket fukt i marken eller regnvatten som runnit mot husgrunden, eller till och med in i källaren. Fungerande dräneringen skyddar också effektivt grunden mot frostskador.

Priset på täckdikning

Ta kontakt, ifall du vill veta vad täckdikning kostar just nu. Du kan även kontakta vår försäljare Ulf direkt.