Tack vare de senaste årens stora järnvägsprojekt har spårläggning blivit en av våra viktigaste tjänster och dess betydelse kommer att fortsätta växa. Vårt skickliga spårläggningsteam har fått all nödvändig utbildning och samlat på sig rejält med erfarenhet genom olika järnvägsprojekt.

Som bäst arbetar vi med konstruktionsarbetet för dubbelspåret Karleby-Ylivieska, som beräknas vara klar till sommaren 2017.

Spårläggningens särdrag

På grund av tågtrafiken utsätts järnvägsspåren dagligen för enorm påfrestning, och därför finns det många saker att ta i beaktande i spårläggningsarbetet. Arbetsutföraren förbinder sig till strikta säkerhetsbestämmelser samt en långtgående arbetsplanering. Dessutom måste de anlitade arbetarna inneha vissa specialkompetenser. Vad gäller de strukturer och material som används är kvalitets- och noggrannhetskraven väldigt höga.

Här på Sundström bygger spårläggningen på effektivitet och verksamhetsplanering. I krävande arbeten som spårläggning spelar naturligtvis också säkerhetsfaktorerna en särskilt viktig roll. Vi tror också att när arbetet görs ordentligt med en gång, är det också lättare att hålla sig till tidtabellen.

Spårläggning som helhetstjänst

Vår spårläggningstjänst omfattar såväl banunderbyggnad som -överbyggnad. I underbyggnadsarbetet ingår byggandet av själva ballasten och relaterade torrläggningsarbeten. Vi levererar och installerar också spårets mellan- och frostisoleringslager.

Banöverbyggnaden börjar med leverans och installation av förstärkningslagret. Därefter följer installation och av sliprarna. I det sista skedet installeras rälsen och svetsningsarbeten utförs samt genomförande av olika kontrollåtgärder.

Vi kan också utföra arbeten inom bro- och stationsarrangemang genom våra skickliga och professionella samarbetspartners.