Tack vare de senaste årens stora järnvägsprojekt har spårläggning blivit en av våra viktigaste tjänster och dess betydelse kommer att fortsätta växa. Vårt skickliga spårläggningsteam har fått all nödvändig utbildning och samlat på sig rejält med erfarenhet tack vare de många olika järnvägsprojekt vi genomfört de senaste åren.

Spårläggningens särdrag

Tågtrafiken utsätter dagligen järnvägsspåren för en enorm påfrestning, och det finns många saker att ta i beaktande i spårläggningsarbetet. Den part som utför projektet förbinder sig till strikta bestämmelser angående både säkerhet och specialkompetens. Dessutom görs en detaljerad tidsplan för arbetet långt in i framtiden. Kraven på kvalitet och noggrannhet är väldigt höga för de material som används.

Effektiv spårläggning

På Sundström bygger spårläggningen på effektivitet och noggrann planering. I krävande arbeten som spårläggning spelar naturligtvis också säkerhetsfaktorerna en särskilt viktig roll. Vi är övertygade om att det är lättare att hålla sig till tidtabellen när arbetet görs ordentligt med en gång från första början.

Spårläggning som helhetstjänst

Vår spårläggningstjänst omfattar både banunderbyggnad och banöverbyggnad. I underbyggnadsarbetet ingår byggandet av själva ballasten och torrläggningsarbeten. Vi levererar och installerar också spårets mellan- och frostisoleringslager.

Jordbyggnadsexperten som kan spår

Banöverbyggnaden börjar med leverans och installation av förstärkningslagret. Därefter installerar vi sliprarna. I det sista skedet installeras rälsen och stöden för den.

Vi kan också utföra arbeten inom bro- och stationsarrangemang genom våra skickliga och professionella samarbetspartners.