Vi levererar sand till vår kunder, i enlighet med deras behov. Vi har flera sandgropar längs med kusten, främst kring Karleby och Kronoby, vilket möjliggör snabba och flexibla leveranser.

Sand används bland annat för följande ändamål:

  • Väggbyggen
  • Jordbyggnad
  • Gårdsplaner
  • Monteringssand
  • Fogsand
  • Under lekställningar
  • I sandlådor

Pris på sand

Ta kontakt, ifall du vill veta priset på ballast just nu. Du kan även ringa våra försäljare direkt.