Vi krossar ballast från våra egna marktäktsområden i Vasa, Oravais, Lepplax och Karleby. Vi har också flera grus- och sandgropar längs kusten. Till vårt förfogande står också mobila krossanläggningar, med vilka vi kan producera flera olika krossorter. Vi utför också rivningsarbeten, och våra krossanläggningar lämpar sig också för krossning av rivningsavfall så som tegel och betong.

Du&Vi_150825-1_0604