Vår betongenhet är numera en del av ett bolag som ägs av lokala byggföretag. S-Betoni Oy producerar och säljer betong av hög kvalitet. Företagets egen betongstation är belägen i Lepplax i Pedersöre kommun. Till kunderna hör förutom byggföretag också storindustrin, städer, kommuner och privatpersoner.

Till S-Betonis utbud hör alla betongtyper i hållfasthetsklasserna K20 – K60. Vid betongstationen finns också möjlighet att producera olika specialmassor.