Stendamm är finkornigt krossmaterial, som bildar ett hållbart lager. Därför passar det utmärkt som täckmaterial till exempel för stigar och parkeringsplatser. På stendamm kan man också placera stenar av betong och natursten, och för det här ändamålet är stendamm ofta bättre än många andra alternativ.

Här kan du läsa mer om krossgrus.

Pris på stendamm

Ta kontakt, ifall du vill veta priset på stendamm just nu.

  •