Krossgrus tillverkas av sten som sprängts loss från berggrunden. Krossgrus och makadam är två begrepp som ofta blandas ihop, men i själva verket är makadam en längre förädlad produkt där man siktat bort finare kornstorlekar. De finare kornstorlekarna och krossgrusets skrovliga yta gör att de olika partiklarna vid komprimering låses fast i varandra och bildar ett bärande skikt.

Olika storlekar av krossgrus används för olika ändamål, finare krossgrus kallas vanligtvis stenmjöl och används som beläggning på garageuppfarter och liknande. Dräneringsgrus är en grövre form av krossgrus med speciella egenskaper. De grövsta formerna av krossgrus används till exempel i bärlager och förstärkningslager vid vägbyggnad.

Vi krossar ballast i våra egna marktäktsområden i Vasa, Oravais, Lepplax och Karleby. Vi har även flyttbara krossanläggningar till vårt förfogande med vilka vi kan tillverka de krossprodukter vi behöver.

Behöver du en mindre mängd material? Du kan även själv avhämta krossmaterial från våra verksamhetspunkter i Vasa och Lepplax.

Följande varianter av krossgrus har vi alltid i våra lager:

Krossgrus:
#0-2, #0-8, #0-12, #0-16, #0-20, #0-35, #0-45, #0-65, #0-100, #0-200

Pris på krossgrus

Ta kontakt, ifall du vill veta priset på krossgrus just nu. Du kan även ringa våra försäljare Jonas och Jonathan.