Krossgrus tillverkas av sten som sprängts loss från berggrunden. Krossgrus och makadam är två begrepp som ofta blandas ihop, men i själva verket är makadam en längre förädlad produkt där man siktat bort finare kornstorlekar. De finare kornstorlekarna i krossgruset gör att de olika partiklarna vid komprimering låses fast i varandra och bildar ett tätare skikt än då man använder makadam.

Olika storlekar av krossgrus används för olika ändamål. Finare krossgrus kallas vanligtvis stenmjöl och används som beläggning på till exempel garageuppfarter. Dräneringsgrus är en grövre form av krossgrus med speciella egenskaper. De allra grovaste formerna av krossgrus används till exempel i bärlager och förstärkningslager vid vägbyggen.

Vi krossar ballast i våra egna marktäktsområden i Vasa, Oravais, Lepplax och Karleby. Vi har även flyttbara krossanläggningar till vårt förfogande.

Behöver du en mindre mängd material? Då kan du kan själv hämta krossmaterial från våra verksamhetspunkter i Vasa och Lepplax.

Följande varianter av krossgrus har vi alltid i lager:

Krossgrus:
#0-2, #0-8, #0-12, #0-16, #0-20, #0-35, #0-45, #0-65, #0-100, #0-200

Pris på krossgrus

Ta kontakt, ifall du vill veta priset på krossgrus just nu.