Idén med dräneringsgrus är att vattnet ska kunna tränga igenom det så bra som möjligt. I dräneringsgruset har vi filtrerat bort det material som bildar ett tätt skikt mot vatten. Dräneringsgruset motverkar ändå att partiklar från jorden tränger upp i dräneringsrören och förorsakar stockningar.

Vi tillverkar olika typer av kross på våra egan marktäkter i Vasa, Oravais, Lepplax, Karleby och Sievi. Vi har också tillgång till en flyttbar krossanläggning.

Här kan du läsa mer om krossgrus.