Vi producerar och levererar ballast både till våra egna projekt och direkt till våra kunder. Vår egen moderna krossanläggning garanterar att rätt material alltid finns till hands när det behövs. Tack vare våra många marktäktsområden kan vi dessutom leverera sand snabbt och smidigt. Hos oss får du allt från grus och makadam till bergkross och stendamm.

Du&Vi_150824-1_0286

Med en modern och effektiv siktvagn kan vi dessutom producera många olika specialsorter vid vår krossanläggning. Till vårt förfogande står också ett laboratorium som används för att kontrollera bergartens egenskaper och kvaliteten på ballasten. Tack vare den strikta kvalitetskontrollen uppfyller våra krossprodukter CE-märkningens krav.

De nedan listade vanligaste kvaliteterna finns alltid i vårt lager.

Krossmaterial:
#0-2, #0-8, #0-12, #0-16, #0-20, #0-35, #0-45, #0-65, #0-100, #0-200

Singelgrus:
#2-12, #4-8, #8-16, #16-32

Pris på ballast

Ta kontakt, ifall du vill veta priset på ballast just nu. Du kan även ringa våra försäljare direkt.