En viktig del av vår jordbyggnad är olika material, som vi kostnadseffektivt får från våra egna anläggningar. För ballast har vi en modern krossanläggning och för sand har vi flera områden runtom i Österbotten. Ofta ingår materialen i våra egna projekt, men vi säljer också materialen skilt när våra kunder har behov av dem.

Ett brett utbud av rör och brunnar

Tack vare ett nära samarbetet med våra underleverantörer kan vi kan erbjuda våra kunder kompletta avlopps- och dräneringssystem, brunnar, rör och pumpstationer. En stor del av produkterna finns i vårt lager och kan därför levereras med kort varsel. Hör av dig för mer information!