De olika materialen är en viktig del av vår jordbyggnads tjänst, och vi får dem kostnadseffektivt från våra egna anläggningar. För ballast har vi en modern krossanläggning och för sand har vi flera områden runtom i Österbotten. Utöver våra egna projekt levererar vi också snabbt och smidigt endast material till våra kunder.

Förutom ballast och betong producerar vi också matjord. Det nära samarbetet med våra underleverantörer gör att vi kan erbjuda våra kunder kompletta avlopps- och dräneringssystem, brunnar, rör och pumpstationer. Be om mer information!