Ett proffsigt byggt grönområde ger tomter, parker och offentliga områden ett trevligt utseende. I sin enklaste form kan arbetet innebära att man bygger en gräsmatta – vid större projekt innefattar det allt från grundarbeten till stenarbeten.

Med vår moderna utrustning kan vi både uppföra nya grönområden och restaurera gala. Vi erbjuder också olika betongarbeten för grönområden. Vår yrkeskunniga personal hjälper gärna till vid valet av material, och vid behov kan vi också leverera materialet.

Vår breda erfarenhet av jordbyggnad avspeglas också i våra gårdsarbetne. Vi satsar på kvalitet och är noga med att hålla tidtabellerna. Slutresultatet ska vara både fungerande och bekvämt för kunden. Dessutom väljer vi förstås så miljövänliga lösningar som möjligt då vi bygger grönområden.