Med ett professionellt anläggande av grönområden kan man enkelt ge tomtar, parker eller offentliga områden rätt utseende. I dess enklaste form kan plan- och gårdsarbetet innebära byggandet av en gräsmatta. Vid större grönområdesprojekt rör det sig omfattande helhetslösningar, som innefattar allt från grundarbete till stenarbete.

Med vår moderna utrustning utför vi både nya och restaurerande plan- och gårdsarbeten. Vi erbjuder också olika grönområdesrelaterade betongarbeten. Vår yrkeskunniga personal hjälper gärna till vid val av material, och vid behov levererar vi också materialet.

Vår breda erfarenhet av jordbyggnad syns också i vårt plan- och gårdsarbete. Förutom kundens behov är kvalitet, effektivitet och en uppnådd tidtabell de ledande faktorerna i vårt arbete. Slutresultatet ska vara både fungerande och bekvämt. Dessutom innehåller grönområdesbyggandet en ekologisk aspekt, man väljer lösningar som är så miljövänliga som möjligt.