I vårt tjänsterbjudande ingår ett omfattande utbud av olika kommunaltekniska arbeten för kommuner och städer. Vi utför både stora och små projekt inom kommunalteknik med yrkesskicklighet och inom överenskommen tidtabell. Bred erfarenhet, modern utrustning och omfattande nätverk av underleverantörer gör att vi kan utföra stora helhetsprojekt effektivt och tillförlitligt.

Inom kommunalteknik betjänar vi våra kunder bl.a. med gatubygge, vägunderhåll, rör- och beläggningsarbete. Vi bygger också system för avloppsvatten, regnvatten och täckdiken.

Till andra kommunaltekniska tjänster hör bl.a. byggande, asfaltering och restaurering av olika grönområden. Under vintern står vår utrustning till förfogande för snötransport.