Vi erbjuder ett omfattande utbud av olika kommunaltekniska tjänster för kommuner och städer. Vi utför både stora och små projekt med yrkesskicklighet och inom överenskommen tidtabell. Bred erfarenhet, modern utrustning och ett omfattande nätverk av underleverantörer gör att vi kan utföra stora helhetsprojekt effektivt och tillförlitligt.

I våra tjänster ingår bl.a. gatubyggen, vägunderhåll samt rör- och beläggningsarbeten. Vi bygger också system för avloppsvatten, regnvatten och täckdiken.

Dessutom bygger, asfalterar och restaurerar vi grönområden. Under vintern står vår utrustning till förfogande för snötransport.