Så gott som varje lyckat jordbyggnadsprojekt börjar med ett nogrannt grundläggnings- och markarbete. I grundarbetet ingår t.ex. det arbete som görs under marken i samband med byggande av vägar, tomtar och broar. Beroende på projektet kan också olika stödkonstruktioner ingå i grundarbetet. Vi utför största delen av våra projekt som helhetslösningar, och grundarbetet ingår som en väsentlig del.

Du&Vi_150824-1_0595

Den finska markens skiftande omständigheter framhäver vikten av ett ordentligt utfört grundarbete. Djupet till berggrunden kan ändra rejält under projektets gång, och därför ingår både utgrävning och ifyllning i grundarbetet i många projekt. Tack vare vår egen krossanläggning kan vi alltid levererar rätt material snabbt och smidigt.

Du&Vi_150826-1_0042

Personalens yrkeskunskap, vår breda erfarenhet samt en modern maskinpark garanterar det bästa möjliga slutresultatet, om det så gäller massbyten, husgrunder eller grundläggning av trafikområden.