Så gott som varje lyckat jordbyggnads  projekt börjar med ett noggrant grundläggnings- och markarbete. I grundarbetet ingår t.ex. det arbete som görs under marken i samband med byggande av vägar, tomtar och broar. Beroende på projektet kan också olika stödkonstruktioner ingå i grundarbetet. Vi utför största delen av våra projekt som helhetslösningar, och grundarbetet ingår som en väsentlig del.

Den finska markens skiftande omständigheter framhäver vikten av ett ordentligt utfört grundarbete. Djupet till berggrunden kan ändra rejält under projektets gång, och därför ingår både utgrävning och ifyllning i grundarbetet i många projekt. Tack vare vår egen krossanläggning kan vi alltid levererar rätt material snabbt och smidigt.

Du&Vi_150826-1_0042

Personalens yrkeskunskap, vår breda erfarenhet samt en modern maskinpark garanterar det bästa möjliga slutresultatet, om det så gäller massbyten, husgrunder eller grundläggning av trafikområden.