Vi utför både stora och små vägprojekt med yrkesskicklighet och modern utrustning. Med vår egen asfaltstation och våra egna krossar kan vi sköta vägbygget från början till slut. I vår helhetstjänst ingår allt från bottenarbete till fyllnadsmaterial. För oss är ett gott slutresultat och ett arbete utfört inom utsatt tidtabell det viktigaste, om det så än gäller tomtarbete eller en hel väg.

Du&Vi_150825-1_0668

En av väggbyggandets grunder är väganvändarens säkerhet. Vi väljer alltid noggrant materialet till våra vägbyggen, för att garantera att hållbarheten är tillräcklig för att minimera underhållet. En annan viktig faktor är miljövänlighet, som tas i beaktande i byggandet av vägens slitlager.

Vi betjänar också kommuner och städer och utför gatubyggnad med erfarenhet och hög kostnadseffektivet. Gatubyggen involverar också vissa särdrag, och därför tar vi förutom de projektspecifika planerna, också säkerhets- och funktionalitetsaspekter i beaktande.

Förutom byggandet av nya vägar och gator, har vi den kompetens och det material som behövs för underhålla och reparera vägområden.