Vi utför både stora och små vägprojekt – med yrkesskicklighet och modern utrustning. Med vår egen asfaltstation och våra egna krossar kan vi sköta vägbygget från början till slut. I vår helhetstjänst ingår allt från bottenarbete till fyllnadsmaterial. För oss är ett gott slutresultat och tidtabeller som håller det viktigaste, oberoende om det gäller en liten väg eller en stor landsväg.

Du&Vi_150825-1_0668

En viktig utgångspunkt när vi bygger vägar är de ska vara säkra för användaren. Därför väljer vi noggrant rätt material för vägen så att hållbarheten blir tillräcklig och man undviker gropar och lutningar i framtiden. En annan viktig faktor är miljövänligheten – genom att bygga ett ordentligt slitlager undviker man att oönskade ämnen frigörs från vägen..

Vi betjänar också kommuner och städer med gatubyggen, och är bra på att genomföra projekten på ett kostnadseffektivt sätt. När man bygger gator är det många särdrag som ska beaktas, såsom säkerhet och funktionalitet.

Förutom att bygga nya vägar och gator har vi både kompetens och material för att underhålla vägar och reparera dem.