Med hjälp av en bro kan man få trafiken att löpa bättre, samtidigt som säkerheten förbättras. Vi bygger både landsvägsbroar och järnvägsbroar – på ett smidigt och tillförlitligt sätt. När det gäller brobyggande fungerar vi som den förverkligande parten, det vill säga vi utför bygget enligt de planer som gjorts.

Brobyggnadsprojekt innehåller en hel del särdrag som är välbekanta för vår erfarna personal. Dessutom har vi en modern utrustning till vårt förfogande. Utgångspunkten för ett effektivt brobygge är att hålla överenskomna tidtabeller.

Vi utför oftast brobyggnadsprojekten som en helhet, där både material och gjutarbete ingår. Vid behov kan vi också utföra endast en del av projektet. Tack vare vårt breda nätverk av underleverantörer kan vi också erbjuda vägtunnlar för lätt trafik i samband med brobygget.