Med hjälp av broar kan man få trafiken att löpa bättre, öka säkerheten och trafikledens komfort. Vi bygger både lands- och järnvägsbroar. I brobyggnadprojeketen fungerar vi som en verkställande part, och genomför själva byggandet smidigt och tillförlitligt utgående från de planer som gjorts.

Brobyggnadens särdrag tar vi i beaktande genom att utnyttja personalens erfarenhet och yrkeskunskap, samt vår moderna utrustning. För oss är säkerhet och en uppnådd tidtabell utgångspunkten för en effektiv brobyggnad av hög kvalitet.

 

Vi utför alla brobyggnadsprojekt som en helhet, där både material och gjutarbete ingår. Vid behov kan vi också utföra endast en del av projektet. Tack vare vårt breda nätverk av underleverantörer kan vi också erbjuda vägtunnlar för lätt trafik i vår brobyggnadstjänst.