I stort sett alla byggnadsprojekt idag kräver någon typ av jordbyggnadsarbete. Vi är erfarna proffs när det kommer till jordbyggnad, och största delen av våra projekt inkluderar uppgifter som har att göra med jordbyggnad. Våra projekt sträcker sig från små grävningsarbeten till krävande helhetsprojekt, som omfattar allt från material- och maskinarbete till kommunaltekniska arbeten och asfaltering. Exempel på olika uppdrag vi utför kan vara dikning, väg- och brobyggen, schaktning, samt rengörande av förorenad mark. Vi har även erfarenhet av att planera och utföra olika sorters jordbyggnadsarbeten för diverse grönområden, såsom gårdar och parker. Vid denna typ av arbeten är det speciellt viktigt att kunna utföra uppgifterna med ett modernt och miljövänligt, samt ekologiskt resultat. Ingen utmaning är för stor för oss!

Maskinerna spelar en väldigt stor roll när man arbetar i branschen för jordbyggnadsarbete. Därför utför vi allt jordbyggnadsarbete effektivt och tillförlitligt med egen toppmodern utrustning. Till vår utrustning hör bland annat grävmaskiner, hjullastare och dumprar. Vi är föregångare när det kommer till utnyttjande av modern teknik för jordbyggnad – våra grävmaskiner är till exempel utrustade med högteknologiska 3D-kontroller. Den moderna utrustningen kombinerat med vår yrkesskickliga personal garanterar hög kvalitet och kostnadseffektivt genomförande av alla våra projekt.

maanrakennus jordbyggnadsarbete jordbyggnad maanrakennustyö sundström

I våra jordbyggnadstjänster ingår förutom väg- och brobyggen också olika plan- och gårdsarbeten, samt ett brett utbud av kommunaltekniska arbeten. Vi begränsar inte våra tjänster till företag och statliga kunder, utan vi vet att även privatpersoner har nytta av våra tjänster. Exempel på arbeten vi vanligen utför för privatpersoner är grävarbeten för egnahemshus och villor – till exempel för vattendragningar eller gårdsplanering. Med vårt breda kunnande kan vi alltid erbjuda en skräddarsydd helhet som möter kundens alla behov. Tack vare vår långa erfarenhet kan även delta i planeringen av olika typer av projekt.

Kontakta oss för att diskutera ett pågående eller planerat projekt, eller för att begära en offert redan idag. Vi tar kontakt snarast möjligt!

Jordbyggnad, Försäljningschef
Kjell Sundström
040 036 1917
kjell.sundstrom@sundstroms.fi