I stort sett alla byggnadsprojekt idag kräver någon typ av jordbyggnadsarbete. Vi har lång erfarenhet av jordbyggnad, och största delen av våra projekt inkluderar jordbyggnad i någon form. Våra projekt sträcker sig från små grävningsarbeten till krävande helhetsprojekt, som omfattar allt från material- och maskinarbete till kommunalteknik och asfaltering.

Vi utför till exempel dikning, väg- och brobyggen, schaktning, samt rengör förorenad mark. Vi har även erfarenhet av att planera och utföra olika sorters jordbyggnadsarbeten för diverse grönområden såsom gårdar och parker. Vid den typen av projekt erbjuder vi miljövänliga och ekologiska lösningar. Ingen utmaning är för stor för oss!

Maskinerna spelar en väldigt stor roll när man arbetar i jordbyggnadsbranschen. Därför utför vi alla jobb med vår egen toppmoderna utrustning, som inkluderar bland annat grävmaskiner, hjullastare och dumprar. Vi är föregångare på att utnyttja modern teknik – våra grävmaskiner är till exempel utrustade med 3D-kontroller. Den moderna utrustningen i kombination med vår skickliga personal garanterar en hög kvalitet och ett kostnadseffektivt genomförande av  våra projekt.

maanrakennus jordbyggnadsarbete jordbyggnad maanrakennustyö sundström

Våra tjänster är inte enbart riktade till företag, utan vi erbjuder dem också åt privatpersoner. Till exempel utför vi grävarbeten för vattendragningar eller gårdsplanering för egnahemshus och villor. Med vårt breda kunnande kan vi alltid erbjuda en skräddarsydd helhet som möter kundens behov.

Kontakta oss för att diskutera ett pågående eller framtidat projekt, eller för att begära en offert. Vi svarar så fort vi kan!

Jordbyggnad
Försäljningschef
Kjell Sundström
040 036 1917
kjell.sundstrom@sundstroms.fi