All asfaltering kräver rätt utrustning och kunskap – man bör bl.a. beakta valet av asfalttyp för projektet, samt maskinkapaciteten och omfattningen av grundarbetet.

Våra professionella asfalteringstjänster omfattar både helhetsuppdrag och enstaka beläggningsarbeten. Förutom att bygga vägar och trafikområden har vi lång erfarenhet av asfaltering av bl.a. gårdsplaner och parkeringsområden. Omfattningen av våra tjänster varierar från enstaka asfalteringar till helheter där allt från grundarbete till fyllnadsmaterial ingår.

Val av rätt asfalt

Det finns många olika sorters asfalt beroende på vilket användningsområdet år. Vår personal kan med sin lång erfarenhet välja den asfalttyp som passar bäst för det aktuella projektet.

Olika typer av asfalt:

  • Asfaltbetong (AB), dvs. normal asfalt, är den vanligaste beläggningen för vägar, gator och gårdar.
  • Gjutasfalt (VA) används för vägreparationer och även i mer krävande miljöer, eftersom den tål slitage och värme och ger en vattentät yta.
  • Stenmastixasfalt (SMA) är en slitstark gatubeläggning som innehåller en större mängd grövre stenmaterial. Det här bildar ett slags skelett i asfaltmassan och gör att den inte deformeras lika lätt. Den här asfalttypen står emot slitage från dubbdäck och temperaturförändringar.
  • Mjuk asfaltbetong (PAB-V) och andra typer av lätt asfalt lämpar sig för vägar med lite trafik.
  • Bärlagerasfalt (ABK) används då beläggningen kräver högre bärförmåga.
  • Vattentät asfalt (ABT) används där beläggningstäthet har särskilt stränga krav.

Egen asfaltstation ger högre kvalitet

Vi producerar själv alla asfaltkvaliteter vid vår egen asfaltstation i Långmossen. Produktionen är CE-märkt och har certifierats av Inspecta Oy. Kvaliteten övervakas kontinuerligt enligt de standarder som CE-märkningen kräver. Tack vare övervakningen och provtagning säkerställer vi att varje asfaltparti håller hög kvalitet.

Du&Vi_150824-1_0178

Asfalt kräver ordentligt grundarbete

Förutom att välja rätt sorts asfalt är det också viktigt att beakta jorden och göra grundarbeten en viktig roll. T.ex. tjockleken på grundkonstruktionen bör vara tillräcklig i förhållande till användningen, så att inte bärförmågan blir ett problem i ett senare skede. I samband med grundarbeten rättas också möjliga lutningar med användandet av fyllnadsmaterial. Före den egentliga asfalteringen utförs ännu profilering och utjämning av asfaltbotten.

Asfaltering enligt överenskomna tidtabeller.

Leveranstiden beror alltid på projektets omfattning, men vi strävar efter att utföra asfalterings projekten smidigt enligt kundernas önskemål. Vi är speciellt stolta över att hålla fast vid överenskomna tidtabeller. När du beställer asfaltering är det skäl att komma ihåg att asfaltering inte kan utföras under vinterhalvåret. Det här beror på att det för kvaliteten på slutresultatet är viktigt att asfaltmassan håller en jämn temperatur vid asfalteringen.

Kontaktperson:
Paul Sundström
040 045 7284
paul.sundstrom@sundstroms.fi

Fråga offert på asfaltering

Ta kontakt, ifall du har frågor angående priset på våra asfaltering tjänster eller hur vår tidtabell ser ut.