All asfaltering kräver rätt utrustning och gedigen kunskap. Bland annat måste man alltid utreda vilken typ av asfalt som är rätt för projektet, samt hur stort grundarbetetet är till sin omfattning.

Våra professionella asfalteringstjänster omfattar både helhetsuppdrag och enstaka beläggningsarbeten. Förutom att asfaltera vägar och andra trafikområden har vi lång erfarenhet av att asfaltera bl.a. gårdsplaner och parkeringsområden. Vi gör allt från enstaka mindre asfalteringar till större helheter där allt från grundarbete till fyllnadsmaterial ingår.

Val av rätt asfalt

Det finns många olika sorters asfalt för olika användningsområden. Vår personal kan med sin lång erfarenhet välja den asfalttyp som passar bäst för det aktuella projektet.

Olika typer av asfalt:

  • Asfaltbetong (AB), d.v.s. normal asfalt, är den vanligaste beläggningen för vägar, gator och gårdar.
  • Gjutasfalt (VA) används för vägreparationer och även i mer krävande miljöer, eftersom den tål slitage och värme och ger en vattentät yta.
  • Stenmastixasfalt (SMA) är en slitstark gatubeläggning som innehåller en större mängd grövre stenmaterial. Stenmaterialet bildar ett slags skelett i asfaltmassan och gör att den inte deformeras lika lätt. Den här asfalttypen står emot slitage från dubbdäck och temperaturförändringar.
  • Mjuk asfaltbetong (PAB-V) och andra typer av lätt asfalt lämpar sig för vägar med lite trafik.
  • Bärlagerasfalt (ABK) används då beläggningen kräver högre bärförmåga.
  • Vattentät asfalt (ABT) används där det är särskilt stränga krav på beläggningens täthet.

Egen asfaltstation ger högre kvalitet

Vi producerar själv alla asfaltkvaliteter vid vår asfaltstation i Långmossen. Produktionen är CE-märkt och har certifierats av Inspecta Oy. Kvaliteten övervakas kontinuerligt enligt de standarder som CE-märkningen kräver. Tack vare övervakning och provtagning säkerställer vi att varje asfaltparti håller hög kvalitet.

Du&Vi_150824-1_0178

Asfaltering kräver ett ordentligt grundarbete

Förutom att välja rätt sorts asfalt är det också viktigt att beakta jorden och göra grundarbetena på rätt sätt. Tjockleken på grundkonstruktionen bör vara tillräcklig i förhållande till användningen, så att inte bärförmågan blir ett problem. I samband med grundarbetena åtgärdas eventuella lutningar med hjälp av fyllnadsmaterial. Före den egentliga asfalteringen utförs ännu profilering och utjämning av asfaltbotten.

Asfaltering enligt överenskomna tidtabeller

Leveranstiden beror på projektets omfattning, men vi strävar efter att utföra asfalteringsprojekten smidigt enligt kundernas önskemål. Vi är speciellt stolta över att hålla fast vid överenskomna tidtabeller. När du beställer asfaltering är det skäl att komma ihåg att arbetet inte kan utföras under vinterhalvåret. Det här beror på att det är viktigt att asfaltmassan håller en jämn temperatur vid asfalteringen.

Kontaktperson:
Paul Sundström
040 045 7284
paul.sundstrom@sundstroms.fi

Fråga offert på asfaltering

Ta kontakt ifall du har frågor om pris och tidtabeller.