Vi erbjuder våra kunder vår omfattande erfarenhet i alla asfalteringsprojekt. All asfaltering kräver rätt utrustning och kunskap. Man bör bl.a. beakta valet av asfalttyp för projektet, samt maskinkapaciteten och omfattningen av grundarbetet.

Du&Vi_150825-1_0102

Våra professionella asfalteringstjänster omfattar både helhetsuppdrag och enstaka beläggningsarbeten. Förutom byggande av vägar och trafikområden har vi lång erfarenhet av asfaltering av bl.a. gårdsplaner och parkeringsområden. Omfattningen av våra tjänster kan beroende på projektet variera från enstaka asfalteringar till helheter där allt från grundarbete till fyllnadsmaterial ingår.

Asfaltering av gårdsplan
Asfaltering av er gårdsplan görs utan att resten av er gård tar skada

Val av rätt asfalt

Asfalt avses för olika ändamål, enligt massa, sammansättning, hårdhet och typ av bitumen den blandas med. Till massan blandas även andra tilläggsämnen enligt behov. Nedan är uppräknade särdrag för olika typer av asfalt och deras tillämpningsändamål. Vår personal har lång erfarenhet och kan välja den asfalttyp som passar bäst till projektet.

Olika typer av asfalt:

  • Asfaltbetong (AB) dvs. normal asfalt är den vanligaste beläggningen av vägar, gator och gårdar.
  • Gjutasfalt (VA) i sin tur, används för vägreparationer och även i mer krävande miljöer, eftersom den tål utmärkt slitage och värme och ger en vattentät yta.
  • Stenmastixasfalt (SMA) är en slitstark gatubeläggning som innehåller en större mängd grövre stenmaterial som bildar ett slags skelett i asfaltmassan och gör att den inte deformeras lika lätt. SMA är lämpligt för Finlands krävande förhållanden, eftersom den väl står emot slitage från dubbdäck och förändringar i klimat och temperatur.
  • Mjuk asfaltbetong (PAB-V) och andra typer lätt asfalt är lämpliga för vägar med låg trafik.
  • Bärlagerasfalt (ABK) används då beläggningen kräver högre bärförmåga.
  • Vattentät asfalt (ABT) tillämpas där beläggningstäthet har särskilt stränga krav.

Egen asfaltstation ger möjlighet till högre kvalitet

Vi producerar själv alla kvaliteter av den asfalt vi använder vid vår egen asfaltstation i Långmossen. Vår produktion av asfaltmassa är CE märkt och har certifierats av Inspecta Oy. Övervakningen av kvaliteten görs kontinuerligt enligt de standarder som CE-märkningen kräver. Med kontinuerlig övervakning och provinsamling säkerställer vi kvaliteten på varje asfaltparti.

Du&Vi_150824-1_0178

Asfalt kräver ordentligt grundarbete

Förutom val av rätt asfalt spelar även kvaliteten av jorden och dess grundarbeten en viktig roll. T.ex. tjockleken på grundkonstruktionen bör vara tillräcklig i förhållande till användningen, så att inte bärförmågan blir ett problem i ett senare skede. I samband med grundarbeten rättas också möjliga lutningar med användandet av fyllnadsmaterial. Före den egentliga asfalteringen utförs ännu profilering och utjämning av asfaltbotten.

Asfaltering enligt överenskomna tidtabeller.

Leveranstiden beror alltid på projektets omfattning, men vi strävar alltid att utföra asfalteringsprojekten smidigt enligt våra kunders önskemål. Vi är speciellt stolta över att hålla fast vid överenskomna tidtabeller. Vid anskaffning av asfalt är det värt att ta i beaktande att asfaltering inte är möjligt under vintern p.g.a. att det inte går att tillräckligt noga uppehålla asfaltmassans temperatur som direkt korrelerar med kvaliteten av slutprodukten.

Kontaktperson:
Paul Sundström
040 045 7284
paul.sundstrom@sundstroms.fi

Fråga offert på asfaltering

Ta kontakt, ifall du har frågor angående priset på våra asfalteringtjänster eller hur vår tidtabell ser ut.