När vi på Sundström Ab Oy i Lepplax gör vårt kvalitetsgrus, börjar vi med berg. I berget borras hål till korrekt djup och tändhattar läggs i. Borrhålen fylls med flytande sprängämne och därefter täpps hålen till med grus.

Nu är berget laddat, till näst kopplas kablar till tändhattarna och området utryms. När det är dags för avfyrning försäkrar man sig om att området är tomt och sen startar varningssirenen. När sirenen ljuder kontinuerligt kopplas ström till tändhattarna och… ja ni ser ju själva.

Nu har man fördelat berget i mindre portioner och processen fortsätter, nästa del kan ses i slutet av oktober.