Vårt mål är att alltid erbjuda våra kunder den mest kostnadseffektiva lösningen, oberoende av projektets natur eller storlek. För att uppnå detta mål använder vi oss i alla projekt av personalens yrkeskunskap, vår långa erfarenhet samt modern teknologi. Hela vår verksamhet baserar sig på dessa löften, som fungerar både som en riktlinje för oss och en kvalitetsgaranti för våra kunder.

Sundström är ett tryggt alternativ

Förtroende är en av våra viktigaste värderingar. För oss innebär det framförallt att avtalen håller och att arbetet utförs inom utsatt tid. Vår kunniga personal garanterar att projektet innehåller det som kunden behöver, varken mer eller mindre.

Sundström bär ansvar

Ansvar innebär för oss mer än att bara följa de lagar och förordningar som är i kraft. Som ett familjeföretag har vi lärt oss att uppskatta vår personal, och därför är det viktigt för oss ta hand om personalens välmående och trivsel. Vi tar hänsyn till miljön genom att använda modern utrustning och välja de miljövänligaste lösningarna. Vi tar naturligtvis också ansvar för kvaliteten på det arbete vi utfört.

Sundström är flexibel och effektiv

Ett mångsidigt kunnande, egna produktionsanläggningar samt ett omfattande nätverk av samarbetspartners garanterar att vi kan genomföra våra projekt kostnadseffektivt och kund orienterat. Erfarenhet har lärt oss att göra saker rätt med en gång, utan att glömma säkerhetsaspekterna. Ett smidigt samarbete mellan olika avdelningar och en motiverad personal är en stor tillgång för oss.