Arbetsresultatet och feedbacken från kunden är våra viktigaste kvalitetsmätare. Modern utrustning och material från vår egen produktionsanläggning är grunden för hög och jämn kvalitet, men det största tacket hör ändå till vår erfarna och skickliga personal.

För att upprätthålla kvaliteten och säkerställa kontinuerlig utveckling har vi infört ett integrerat ledningssystem för kvalitet. Vi har också erhållit RALA:s (Rakentamisen Laatu RALA ry) kompetensintyg samt certifiering av verksamhet.

RALA-certifikat
RALA-bevis