Företaget grundades år 1966 i Lepplax, Pedersöre, när familjen Sundströms äldsta bror, 17-åriga Hans-Erik, köpte en traktor och grävmaskin. I början sysslade företaget i huvudsak med skogsdikningar. Så småningom inskaffades fler maskiner, broder Tage kom med och ett nytt bolag, Grävmaskins-entreprenör Sundström & Sundström, bildades.

År 1980 skaffade man maskinpark för täckdikningsverksamhet. Fyra andra bröder, Yngve, Ralf, Boris och Tomas blev delägare år 1986, och företaget bytte namn till Bröderna Sundström. I slutet av 1980-talet köpte man en grusbil med släp, och transportverksamheten inleddes.

De yngsta bröderna, Kjell och Ulf, kom med år 1994. Verksamheten växte snabbt, år 1999 omvandlades företaget till ett aktiebolag och namnet ändrades till det nuvarande Sundström Ab Oy. Samtidigt inskaffades utrustning för beläggningsarbeten och en egen asfaltstation uppfördes vid Långmossen i Lepplax. Aktiebolaget är fortfarande familjeägt.

Vid årsskiftet 1999-2000 köptes ett mobilt krossverk för krossning av berg och rivningsavfall såsom betong och tegel.

Sommaren 2003 köpte Sundström Ab Oy en betongstation, och betongtillverkningen vid den nya betongstationen i Långmossen kördes igång.