Sundström är ett familjeföretag med långa anor som haft en god tillväxt de senaste åren. Vi sysselsätter idag 120 personer och har en omsättning på över 60 miljoner euro. Framgången har möjliggjorts tack vare kompetent personal, satsning på modern teknik samt skräddarsydda lösningar som möter kundens behov.

Vi verkar inom jordbyggnad, spårbyggnad, asfaltering, transport, täckdikning och stenkrossning. Dessutom har vi en egen krossanläggning samt egna betong- och asfalteringstationer.

Både vårt huvudkontor och vår produktionsanläggning finns i Pedersöre kommun.