Under nästan 50 år har Sundström Ab Oy blivit ett betydande finskt familjeföretag, där högkvalitativ och flexibel service fortfarande står i centrum. Framgången har famfört allt berott på en kompetent personal samt skräddarsydda helhetslösningar som möter kundens behov. En egen krossanläggningen samt betong- och asfalteringstation har tillsammans med en modern utrusning bidragit till tillväxten genom att möjliggöra kostnadseffektiva projektutföranden.

Både vårt huvudkontor och vår produktionsanläggning finns i Pedersöre kommun.