Viime vuosien aikana suorittamiemme suurten ratahankkeiden myötä radanrakentamisesta on tullut yksi tärkeimmistä palveluistamme ja jatkossa sen merkitys tulee kasvamaan entisestään. Vaaditut koulutukset käyneelle ja ammattitaitoiselle radanrakennustiimillemme on ehtinyt kertyä runsaasti kokemusta erilaisista rataverkkojen kehitystöistä.

Radanrakentamisen erityispiirteitä

Junaliikenteen myötä rautatiet joutuvat päivittäin valtavan rasituksen alaisiksi ja niinpä radanrakentamiseen liittyy useita erityispiirteitä. Urakan suorittajaa sitovat tarkat turvallisuus-, pätevyys- ja lupamääräykset sekä pitkälle ulottuva töiden ennakoiva aikataulutus. Lisäksi kohteessa työskenteleviltä täytyy löytyä tiettyjä erityispätevyyksiä. Käytettävien rakenteiden ja materiaalien kohdalla puolestaan laatu- ja tarkkuusvaatimukset ovat todella korkeat.

Sundström työnjohtaja radanrakennus

Tehokasta radanrakentamista

Meillä Sundströmillä radanrakentaminen perustuu tehokkuuteen ja toiminnan suunnitelmallisuuteen. Myös turvallisuustekijät ovat näin vaativissa työtehtävissä luonnollisesti aina korostetun tärkeässä asemassa. Uskomme myös siihen, että kun asiat tehdään kerralla kunnolla, on aikataulussakin helpompi pysyä.

Radanrakennusta kokonaispalveluna

Radanrakennuspalvelumme kattaa niin radan alus- kuin päällysrakennetyöt. Alusrakenteisiin lukeutuvat ratapohjan vahvistamistyöt, ratapenkan rakentaminen ja siihen liittyvät kuivatustyöt. Toimitamme ja asennamme paikoilleen myös ratapengerrakenteeseen kuuluvan eristyskerroksen ja välikerroksen materiaaleineen.

Maanrakennuksen asiantuntija radanrakentajana

Päällysrakennetyöt alkavat radan tukikerroksen toimituksella ja asennuksella. Seuraavaksi vuorossa on pölkkyjen ja kiskojen asennukset sekä kiskojen hitsaus. Viimeisessä vaiheessa asennetaan radan vaihteet sekä suoritetaan tarvittavat raiteiden alku- ja lopputukemistoimenpiteet.

Kauttamme hoituvat tarvittaessa myös silta- ja asemajärjestelytyöt, joiden toteuttamiseen meillä on ammattitaitoiset yhteistyökumppanit.