Suoritamme isot ja pienet tiehankkeet ammattitaidolla ja nykyaikaisella kalustolla. Oma asfalttiasema sekä omat murskaamot mahdollistavat sen, että voimme hoitaa tienrakentamisen alusta loppuun kokonaisratkaisuna, joka sisältää kaiken rakennekerrosten materiaaleista päällystämiseen. Olipa kyseessä yksittäiselle tontille johtava tie tai kattava valtatieurakka, meille ensiarvoisen tärkeää on laadukas lopputulos ja pitävät aikataulut.

Tienrakentaminen

Yksi tienrakentamisen lähtökohdista on tienkäyttäjän turvallisuus. Siksi valitsemme rakentamiemme teiden materiaalit aina huolellisesti käyttötarkoituksen mukaan, varmistaen että kantavuus on riittävä, eivätkä kuopat tai kallistukset häiritse. Toinen tärkeä seikka on ympäristöystävällisyys, joka otetaan huomioon tien suodatinkerrosta rakennettaessa. Näin estetään ei-toivottujen ainesten kulkeutuminen eteenpäin veden mukana.

Palvelemme kuntia ja kaupunkeja myös kadunrakennuspuolella, josta omaamme kokemusta projektien kustannustehokkaasta läpiviennistä. Kadunrakentaminen sisältää myös tiettyjä erityispiirteitä ja siksi otamme projektikohtaisten suunnitelmien lisäksi huomioon turvallisuuteen ja toiminallisuuteen liittyvät seikat.

Uusien teiden ja katujen rakentamisen lisäksi meiltä löytyy osaaminen ja tarvittavat materiaalit tiealueiden kunnossapitoon ja korjauksiin.