Poikkeuksetta lähes kaikkien maanrakennusurakoiden onnistuminen lähtee pohjatöiden huolellisesta toteuttamisesta. Pohjarakentaminen sisältää esimerkiksi teiden, tonttien ja siltojen rakentamisen yhteydessä suoritettavat maanpinnan alapuoliset työt. Lisäksi pohjarakentaminen voi pitää sisällään projektista riippuen erilaisia tukirakenteita. Koska suoritamme pääosan urakoistamme kokonaispalveluna, kuuluu niihin olennaisena osana myös pohjarakentaminen.

Suomessa vaihtelevat maanpinnan olosuhteet korostavat pohjarakentamisen tärkeyttä entisestään. Syvyys kallioon voi vaihdella rajusti yhden urakan sisällä ja siksi monien projektien kohdalla pohjarakentaminen sisältää niin louhintaa kuin täyttöä. Omien murskauslaitostemme avulla pystymme toimittamaan aina kohdekohtaisesti juuri sopivat materiaalit nopeasti ja joustavasti.

Henkilökuntamme vahva ammattitaito, kokemus vaihtelevista pohjarakentamisen töistä sekä laaja ja ajanmukainen kalusto varmistavat parhaan mahdollisen lopputuloksen oli kyse sitten pohjarakenteen massan vaihdosta, rakennuspohjien tekemisestä tai liikennealueen pohjarakennusurakasta.

Du&Vi_150826-1_0042