Asfaltointi vaatii oikeanlaista kalustoa ja vankkaa osaamista. Huomioon on otettava ainakin käytettävän asfalttityypin soveltuus kohteeseen, konekapasiteetti, levittimien kokoluokat ja pohjatöiden osuus urakasta.

Ammattitaitoisiin asfaltointipalveluihimme kuuluvat kattavien kokonaisurakoiden lisäksi yksittäisten kohteiden päällystystyöt. Teiden ja muiden liikennealueiden lisäksi meillä on kokemusta mm. pihojen ja hallien sekä tiivisrakenteiden asfaltoinneista. Lue lisää pihan asfaltoinnista tästä. Palvelun laajuus voi vaihdella pelkistä asfaltointitöistä kokonaisuuteen, joka sisältää kaiken pohjatöistä täyttömateriaaleihin.

Sundström asfaltti kotiin

Oikea asfaltti käyttötarkoituksen mukaan

Asfalttimassat luokitellaan eri käyttötarkoituksiin massan koostumuksen, kiviaineksen lujuuden ja sekoitettavan bitumin laadun mukaan. Ammattitaitoinen ja pitkän kokemuksen omaava henkilökuntamme auttaa sinua valitsemaan juuri oikean asfalttityypin asfaltoitavaan projektiin.

Eri asfalttityypit
  • Asfalltibetoni (AB) eli ns. normaali asfaltti on yleisin asfalttityyppi katujen, teiden ja pihojen päällystämisessä.
  • Valuasfaltti (VA) on asfalttibetonia sileämpi ja tiiviimpi päällyste. Valuasfalttia laitetaan toisen päällysteen päälle ja sitä ei tiivistetä. Käyttökohteet ovat esimerkiksi pinnan uudelleen päällystäminen ja paikkaus.
  • Kivimastiksiasfalttia (SMA) käytetään puolestaan vaativimmissa tiekohteissa, sillä se kestää hyvin kultusta, lämpöä ja vettä.
  • Pehmeä asfalttibetoni (PAB-V) ja muut kevytasfalttityypit soveltuvat vähäliikenteisille teille.
  • Kantavan kerroksen asfalttia (ABK) hyödynnetään nimensä mukaisesti sidottuna kantavan kerroksen yläosan materiaalina kun kantavuutta vaaditaan enemmän.
  • Vesitiivis asfaltti (ABT) tulee kysymykseen kohteissa, joissa päällysteelle on asetettu erityisen tiukkoja tiiveysvaatimuksia.

Oma asfalttiasema laadun takeena

Valmistamme kaikkia käyttämiämme asfalttilaatuja asfalttiasemallamme Långmossenissa. Asfalttimassan tuotantomme on Inspecta Oy:n CE-merkinnällä sertifioima sekä jatkuvan laatuseurannan alainen. CE-merkinnän vaatimalla alituisella laadunvalvonnalla ja näytteiden otolla varmistamme, että jokaisen asfalttierän laatu täyttää sille asetetut vaatimukset.

Du&Vi_150824-1_0178

Asfaltti vaatii huolelliset pohjatyöt

Oikean asfalttityypin lisäksi asfaltoinnin onnistumiseen vaikuttavat ratkaisevasti kohteen maapohjan laatu ja sen vaatimat alusrakenteen maanrakennustyöt. Esimerkiksi perustusten rakennepaksuuden on oltava kohteen käyttötarkoitukseen nähden riittävällä tasolla, jotta kantavuuden kanssa ei tule myöhemmin ongelmia. Pohjatöiden yhteydessä korjataan myös pohjan mahdolliset kaltevuudet käyttämällä mursketta täyttömateriaalina. Ennen varsinaista asfaltointia suoritetaan vielä asfalttipohjien profilointi ja viimeistelytasoitus.

Asfaltin jyrsintä

Paljon liikennöidyillä teillä asfalttiin muodostuu uria, jotka vaativat asfaltin uusimista. Asfaltin jyrsintä mahdollistaa urien poistamisen niin, että aina vanhaa asfalttia ei tarvitse poistaa kokonaan. Käytännössä asfaltin jyrsintä tarkoittaa sitä, että tien tai muun asfaltoidun alueen pinnasta jyrsitään pois sopiva määrä vanhaa asfalttia ja tämän jälkeen jyrsitty alue asfaltoidaan uudelleen.

Asfaltin jyrsintä on verrattain edullinen tapa hoitaa tiealueita, ennen kuin ne ehtivät kulua liiaksi. Jyrsintä kuormittaa myös vähemmän ympäristöä, sillä jyrsitty asfalttiaines on yleensä mahdollista kierrättää.

asfaltin jyrsintä

Asfaltointia asiakkaan aikatauluilla

Toimitusaika riippuu aina kohteen laajuudesta, mutta käytännössä pyrimme toteuttamaan kaikki asfalttiprojektit joustavasti ja asiakkaan toiveiden mukaisesti. Sovituista aikataulusta kiinni pitäminen on meille ylpeyden aihe. Asfalttipäällystettä hankkiessa kannattaa ottaa huomioon myös se, että talviaikaan asfaltointi ei ole mahdollista, sillä asfalttimassan sekoituslämpötilaa on hankala ylläpitää ja tämä vaikuttaa suoraan lopputuotteen laatuun.

Myyjä:
Paul Sundström
040 045 7284
paul.sundstrom@sundstroms.fi

Asfaltin hinta

Ota yhteyttä, mikäli haluat tietää mikä on asfaltin hinta juuri nyt.