Utöver vårt breda tjänsteutbud försöker vi vara så flexibla som möjligt för att kunna erbjuda våra kunder just en sådan lösning som de behöver. Ibland handlar det om en omfattande helhetslösning, och ibland räcker det med att vi levererar rätt material till byggplatsen.

I alla projekt är det kvalitet och kostnadseffektivitet som gäller.

Till våra kärnområden hör jordbyggnadsarbeten, spårläggning, asfaltering och täckdikning. Vi erbjuder också ett brett utbud av material.

Till våra kunder hör byggföretag, storindustri, städer, kommuner och vägförvaltningen. Vi betjänar också privatpersoner genom t.ex. asfaltering, markarbeten och materialleverans. Privatkunder kan använda hushållsavdraget då de köper asfaltering av oss.

Service och reparationer av tunga fordon

Vårt dotterbolag Lepplax Mekaniska Verkstad utför service och reparationer av tunga fordon, maskiner och tilläggsutrustning. Skopreparationer, undervagnsreparationer och andra svetsningsarbeten hör också till våra tjänster. Dessutom har vi en välutrustad servicebil som kan utföra mera krävande fältservice.