Arbetsledare eller arbetschef för spårläggning

Rekryteringen utförs i samarbete med ManpowerGroupin. Sök till uppgiften genom att registrera din CV på adressen www.experis.fi och ansök tjänsten före 13.8.2017. Mer information fås av  ManpowerGroups Senior Recruitment Consultant JuhaPekka Myllykangas 050 913 4065. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt!